Logo
STARBUCKS Koriyama Asaka Shop
JM

STARBUCKS Koriyama Asaka Shop

Minamisenbo-8-2 Asakamachi Arai, Koriyama, Fukushima 963-0111, Japan
Flag of Japan
Japan JP
4 Photos View
0 Reviews View

Google Map Location

999C+R9 Koriyama, Fukushima, Japan Minamisenbo-8-2 Asakamachi Arai, Koriyama, Fukushima 963-0111, Japan
STARBUCKS Koriyama Asaka Shop Minamisenbo-8-2 Asakamachi Arai, Koriyama, Fukushima 963-0111, Japan

Write a Review

Office Hours Weekly timing

7:00 AM – 11:00 PM
7:00 AM – 11:00 PM
7:00 AM – 11:00 PM
7:00 AM – 11:00 PM
7:00 AM – 11:00 PM
7:00 AM – 11:00 PM
7:00 AM – 11:00 PM

Related

Starbucks
Dubai, Dubai, United Arab Emirates
Starbucks
Dubai, Dubai, United Arab Emirates
Starbucks
Dubai, Dubai, United Arab Emirates
Starbucks
Dubai, Dubai, United Arab Emirates